Bölüm Başkanı

Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Bizce üniversite; sadece ‘iş bulmanıza yardımcı olacak bir yer’ değildir, sizi hayata hazırlama alanıdır.  “Yıldız İktisat”lı olmak,  hızla küreselleşen dünya ekonomisini ve onun bir parçası olan Türkiye’yi daha iyi anlamak, yorumlamak, analiz etmek için gerekli donanımın sizlere verilmeye çalışılacağı bir bölümde olmanız demektir…

Iktisat son derece kapsamlı ve toplumsal olguların hemen her cephesini kendisine konu edinen bir bilim dalıdır. Temel olarak ekonomiyle ilgili kavramları merkezine almakla birlikte, toplumu oluşturan her türlü yapı, ilişki ve kurum bir şekilde iktisatçıların incelme alanına dâhil olmaktadır. Çalışma konularındaki bu zenginlik kullanılan yöntemlere de yansımaktadır. Matematiksel modellere dayanan teorik çalışmalar ve istatistiksel... devamı