Bölüm Başkanı

Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Bizce üniversite; sadece ‘iş bulmanıza yardımcı olacak bir yer’ değildir, sizi hayata hazırlama alanıdır.  “Yıldız İktisat”lı olmak,  hızla küreselleşen dünya ekonomisini ve onun bir parçası olan Türkiye’yi daha iyi anlamak, yorumlamak, analiz etmek için gerekli donanımın sizlere verilmeye çalışılacağı bir bölümde olmanız demektir…

Iktisat son derece kapsamlı ve toplumsal olguların hemen her cephesini kendisine konu edinen bir bilim dalıdır. Temel olarak ekonomiyle ilgili kavramları merkezine almakla birlikte, toplumu oluşturan her türlü yapı, ilişki ve kurum bir şekilde iktisatçıların incelme alanına dâhil olmaktadır. Çalışma konularındaki bu zenginlik kullanılan yöntemlere de yansımaktadır. Matematiksel modellere dayanan teorik çalışmalar ve istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı uygulamalar kadar tarihsel, sosyolojik ve yöntemsel incelemeler de iktisat bilimi açısından temel öneme ve ağırlığa sahiptir.

 

Bölümümüz ise “iktisat” ı öğrencilerine tüm yönleriyle tanıtmak ve aktarmak konusunda ciddi bir birikime sahiptir. İlk yıllarda iktisat teorisine ilişkin derslerle bilim dalının temelleri inşa edilirken, sonraki yıllarda iktisat politikası, kalkınma, para ve finans, matematiksel ve istatistiksel yöntemler, iktisat tarihi, metodoloji ve diğer alanlara dair bilgiler öğrencilerimizin dağarcığına eklenmektedir.

Bunların yanı sıra fakültemizin diğer bölümlerinden (İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası

İlişkiler-SBUL) alınan seçmeli ve zorunlu dersler, disiplinler arası bir bilgi bütünü oluşturmaktadır. İşletme Bölümü’nden alınan muhasebe ve hukuk ağırlıklı dersler öğrencilerimizi iş dünyasına daha hazırlıklı kılarken, SBUL tarafından verilen dersler siyasi tarih ve uluslarası ilişkiler gibi alanlarda sahip olunması gereken altyapıyı oluşturmaktadır. Bölümümüzde aldığı eğitimi henüz mezun olmadan akademik çalışmalara dönüştürebilen bazı öğrencilerimiz bilimsel kongrelere katılmış hatta ödüller kazanmışlardır                              (bkz. http://www.ikt.yildiz.edu.tr/category.php?id=18).

Bölümümüzden bu birikimle mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Pek çok öğrencimiz çalışma hayatı konusunda deneyim kazanmak için mezuniyeti beklememekte, henüz öğrenciyken Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, BDDK, özel bankalar, denetleme kuruluşları ve sigorta şirketleri gibi kurumlarda staj yapabilmektedir. Fakültemizin politikası ise bu tür çabaların mümkün olan en yoğun şekilde desteklenmesidir.

Bölümümüzde iktisat eğitimi sadece derslerle yürütülen bir faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Yıl boyunca düzenlenen panel, söyleşi ve konferanslarla sanat, akademi ve iş dünyasından saygın isimler öğrencilerimizle bir araya gelmekte, birikimlerini onlarla paylaşmaktadır. Ayrıca mezunlarımızla kurduğumuz sıkı bağların bir ürünü olan “Mezunlarımız Derste” programıyla kendi alanlarında başarılı olmuş mezunlarımızın derslerimize katılıp burada deneyimlerini ve önerilerini öğrencilerimizle paylaşması sağlanmaktadır. Mezunlarımızın tercih ettiği ve bizim de öğrencilerimizi severek yönlendirdiğimiz bir diğer alansa akademik kariyerdir. Bugüne kadar pek çok mezunumuz yurt içinde ve yurt dışında prestijli yüksek lisans programlarına kabul edilmiş, bazıları yine yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış, hatta bölümümüzün kadrosunda yer almıştır.

İstekli öğrencilerimiz, bölüm olarak anlaşma yapmış olduğumuz çok sayıda Avrupa üniversitesine gidebilmekte ve eğitimlerinin bir ya da iki yarıyılını yurtdışında tamamlayabilmektedir. Bölümümüz Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Portekiz, İspanya ve diğer AB ülkelerindeki 40’tan fazla üniversiteye her yıl 130’un üzerinde öğrenci gönderme imkânına sahiptir. Bölümümüzün uluslararası faaliyetleri sadece AB ülkeleriyle ve sadece öğrenci değişimiyle sınırlı değildir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok üniversiteyle akademik işbirliği yürütülmekte ve ortak konferanslar düzenlenmektedir.

Bölümümüz ders dışı faaliyetleri üniversite eğitiminin önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin ders dışı faaliyetleri ve kulüp çalışmaları desteklenmekte hatta teşvik edilmektedir.

Hepinize eğitim hayatınızda başarılar dilerim.

İktisat bölümü adına

Prof. Dr. Murat Donduran