TARİHÇE

İktisat Bölümü, 1992 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilk bölümüdür. 1993–1994 Eğitim Öğretim Yılında II. Öğretim Programı ile derslere başlayan İktisat Bölümü, 1994–1995 Eğitim Öğretim yılında I. Öğretim Programına da öğrenci almaya başlamıştır. Halen her iki eğitim programı da sürmektedir. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir.

İktisat Bölümü ilk kuruluş yıllarında, geçici olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Yıldız Merkez Kampüsü'ndeki Çukursaray ve Agavat Binası’nda eğitimini sürdürmüş, Şubat 2000’den itibaren kampüsün girişindeki tarihi fakülte binasına ve  son olarak Eylül 2016'dan itibaren Davutpaşa Kampüsü'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına geçmiştir. 

İktisat Bölümü, Lisans Eğitim Programını dört Anabilim Dalı çerçevesinde gerçekleştirmektedir: İktisat Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası ve İktisat Tarihi. İktisat Bölümü ayrıca, İktisat Anabilim Dalı olarak YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Yüksek Lisans ve Doktora ile Tezsiz Yüksek Lisans programlarını sürdürmektedir.