BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Murat DONDURAN

donduran@yildiz.edu.tr

Başkan Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSOY

toaksoy@yildiz.edu.tr

Başkan Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA

okama@yildiz.edu.tr

Sekreter:

Fatih Dişli

fdisli@yildiz.edu.tr

 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Davutpaşa Kampüsü, Esenler/İSTANBUL

Telefon: +902123836712

E-Posta: iktblm@yildiz.edu.tr