Perşembe Seminerleri - IX

Yıldız İktisat Perşembe Seminerleri'nin dokuzuncusu 30 Ocak Perşembe günü saat 14.00'da İİBF Kemali Saybaşılı Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Konuşmacımız Dr. Öğretim Üyesi Onur Doğan "Küresel ısınma sorunsalı: Deneysel ekonomi'nin de söyleyecekleri var" başlıklı çalışmasını sunacak. 

Tüm Haberler