Perşembe Seminerleri - III

Yıldız İktisat Perşembe Seminerleri'nin üçüncüsü 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da İİBF Kemali Saybaşılı Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Konuşmacımız Dr. Berna Tuncay "Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin Türk vatandaşlarının mortalitesine olan etkisi" başlıklı çalışmasını sunacak. Çalışmanın özeti aşağıdadır:
 
"Türkiye 2017 yılı itibari ile yaklaşık olarak 3.5 milyon Suriye vatandaşına ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmamız Suriyeli göçmen akınının ülkedeki Türk vatandaşlarının farklı yaş aralıklarında ve cinsiyet kırılımında mortalite oranlarına olan etkisini araştırmaktadır. Türkiye’ye akın eden Suriyeli göçmenler ülkeye öncelikli sağlık ihtiyaçları ile gelmiştir ve tüm göçmenlere ülkenin tüm sağlık hizmetlerinden bir Türk vatandaşı gibi ücretsiz şekilde yararlanma hakkı verilmiştir. Göçmenlerin önemli sağlık ihtiyaçları nedeni ile ülkenin sağlık hizmetlerini yoğun bir şekilde kullanma ihtiyacı göçmenlerin yoğun olduğu illerde sağlık hizmetlerinde kapasite problemi yaratmıştır. Yapılan analizlerde elde edilen sonuçlara göre ülkede kişi başına düşen sağlık hizmeti çalışanı (doktor sayısı, hemşire sayısı) gözle görülür bir şekilde düşmüştür. Bu duruma paralel olarak Türk vatandaşlarının mortalite oranlarında anlamlı şekilde bir artış görülmüştür."
 
Perşembe Seminerleri'nin tam programı için tıklayınız.

Tüm Haberler