Perşembe Seminerleri - I

Yıldız İktisat Perşembe Seminerleri'nin ilki 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da İİBF Kemali Saybaşılı Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Konuşmacımız Doç. Dr. Burak Ünveren "Fırsat Eşitsizliği İçeren Dinamik bir Modelin Tahmini" başlıklı çalışmasını sunacak. Çalışmanın özeti aşağıdadır:
 
"Bu çalışma, gelecek nesillerin hem akademik yeteneklerinin hem de ilk finansal varlıklarının ebeveynlerinin gelir düzeyi ile belirlendiği bir modeli incelemektedir. Bu nesiller arası model; üniversite tercihi, iş piyasasında emek arzı, çalışırken kendini geliştirme ve firmaların Ar-Ge kararlarını içermektedir. ABD’ye ait 1997 ile 2015 yılları arasındaki mikro verileri kullanarak model tahmin edilmiştir.   Sonuçlar şaşırtıcı şekilde orta halli çocukların zengin çocuklardan daha yetenekli olmalarına rağmen zengin çocukların daha iyi üniversitelere gittiklerini göstermiştir.  Daha iyi yüksek eğitim – daha düşük seviyedeki yeteneklere ragmen – zengin çocuklar için erişilebilir durumdadır çünkü üniversite eğitimlerine ebeveynleri tarafından daha çok kaynak harcanmaktadır. Bu yüzden kaynak dağılımının etkinliği açısından bakacak olursak zengin çocuklara aşırı ve orta halli çocuklara eksik yatırım yapılmaktadır. Yine şaşırtıcı şekilde, zenginden alıp fakire dağıtan alternatif vergi politikalarının numerik analizlerimizin sonuçlarına göre olumsuz ekonomik etkileri bulunmaktadır. Ancak fakir ailelerde büyümüş çocukların yaşadığı dezavantajı erişkinlikte telafi eden yeniden bölüşüm politikaları (a) üniversiteye gitme oranlarını (b) inovasyonu ve (c) orta sınıfı arttırmaktadır."
 
Perşembe Seminerleri'nin tam programı için tıklayınız.

Tüm Haberler