IKT3311 Uluslararası İktisat 1 (Uzaktan Ders)

IKT3311 Ululaslarası İktisat 1 dersindeki dört gruptaki tüm öğrenciler, zorunluluk gereği, programlarıyla çakışmayan Cumartesi 16.00-19.00'daki online (uzaktan) Gr. 5'e aktarılmıştır. 

 

Tüm Duyurular