Ders Çakışması Durumunda Alttan Ders Alınması Hk.

 

 

Üniversitemiz Senatosu’nun 01.09.2020 tarih ve 2020-06 sayılı toplantısında, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir.  

 

Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.

 

 

İlgili dilekçelerinizi  iktblm@yildiz.edu.tr mail adresine eposta atmanız gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

İktisat Bölüm Başkanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Davutpaşa Kampüsü, Esenler / İSTANBUL

Telefon : 0212 383 67 10 - 12

e-posta : iktblm@yildiz.edu.tr

web : www.ikt.yildiz.edu.tr


 

 

 

 

Tüm Duyurular