STAJ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

İlgi: a) 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetenin Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.

b) 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu

Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinden İlgi (a) ile zorunlu staj yapma mecburiyetinde olup, ilgi (b) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  işlemleri yapılanlar hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki sorun tespit edilmiştir.

Staj başvurusunda bulunan öğrencilerin bazılarının staj yerine hiç gitmediği, çeşitli nedenlerle yarıda bıraktığı ya da staj dosyasını ilgili birime teslim etmediği, bu durumu da bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmediği tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi; Staj başvurusunda bulunan öğrenciye ilgi (b) ile SSK girişi yapmak, staj yaptığı gün kadar da SSK pirimi keserek Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemek ile Üniversitemiz sorumlu olduğundan, ödemeler bu yasal çerçevede yapılmaktadır. Öğrencilerin bu keyfi uygulamalarından  Üniversitemizin bilgisi olmamasından dolayı, aslında ödenmemesi gereken SSK pirim ödemeleri kanuni zamanlarında ödeme zorunluluğu bulunmasından ötürü Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenerek  Kamu zararı oluşturmaktadır.

Bu durumun önlenmesini teminen; Staj başvurusu yapan SSK girişi yapılan öğrenci, stajından vaz geçtiğini staj başlama tarihinden önce, çeşitli nedenle stajını yarıda bırakan öğrenci, stajı bıraktığı tarihte, bir dilekçe ile durumu Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmelidir. Belirtilen zamanlarda dilekçe ile bildirmeyen, · Staj yapsa dahi staj dosyasını ilgili birime teslim etmeyen öğrenciler için, aynı staj için ikinci kez başvurduğunda SSK girişi tekrar yapılacak ve SSK primi hesaplanıp Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemesi yapılacaktır. Ancak yapılan bu pirim ödemesi öğrencinin kendisinden tahsil edilecektir.

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları açısından bu duruma gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.

 

İktisat Bölüm Başkanlığı

Tüm Duyurular