II. Vize Tarih ve Saatleri Hk. (Güncel_25_05_2021_18.20)

Bölümümüze iletilen 2. vize tarih ve saatleri: IIvizeler.pdf

İktisada Giriş  2 (Öğr. Gör. Dr. Müge Akad) 2. vize gün ve saati değişmiştir.

Uluslararası İktisat 2 (Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kaplan) 2. vize saati değişmiştir. 

Lütfen dosyanın yukarıdaki güncel halini kontrol ediniz. 

Tüm Duyurular