Arasınav Mazeret Dilekçeleri Son Gönderim Tarihi

Mazeret dilekçelerinin  sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde bölüme iletilmesi gerekmektedir.

Üç günden sonra gelen talepler işleme alınmayacaktır.

Tüm Duyurular