STAJ BAŞVURUSU HK

Sigortanızın yapılabilmesi için staja başlamadan en geç 10 gün önce Başkanlığımıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Bu belgelerden;

SGK formu : 3 adet düzenlenmesi, bu belgelerin şirkete ve daha sonra Prof. Dr. Feride Gönel ve Prof. Dr. Murat Donduran'ın onayları (her iki öğretim üyesinin de onayı gerekmektedir.)

Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu : 1 adet

Staj Takvimi : 1 adet, staj yapılan günler tek tek işaretlenip ad soyad ve imza,

T.C. Kimlik : önlü arkalı fotokopisi

Birlikte teslim edilmelidir.


 

1343293782_13-300-F-01-İİBF Staj Sgk Formu_Rev00 (1).doc
,1343293823_Staj Uygulama İlkeleri (1).docx
,FR-285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu.doc
,Staj Takvimi 2019.xls.xlsx

 

 

 

 

Tüm Duyurular