KAPATILAN DERSLER HK.

 

 

Bölümümüzce verilmesi düşünülen aşağıdaki derslerin, istenilen sayıda tercih edilmemesi nedeni ile kapatılması Bölüm Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

 

IKT4640 Uygulamalı Ekonometri I Gr:1

IKT4750 Dünya Ekonomisi Gr:1

 

 

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi : 31 Ocak 2020 (Saat:12:00’a kadar)

Sadece Ders Ekleme : 31 Ocak-02 Şubat 2020 (31 Ocak 2020 saat 14:00’dan itibaren) 


(Derse yazılımlar 30 Ocak 2020 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan dersler 31 Ocak 2020 tarihinde, Bölüm Başkanlıklarınca tespit edilerek en geç saat: 12.00'ye kadar bölüm web sayfasında ilan edilecek ve kuşak şeklinde açılan derslerin grup dağılımları yapılacaktır. 31 Ocak 2020 saat: 14.00 itibari ile tüm öğrencilere, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) USIS üzerinden SADECE ders ekleme hakkı verilecektir. Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tüm Duyurular